Privacybeleid

met ingang van 15-07-2008


Omtrent het Allrecipes.nl Privacybeleid

Bij Allrecipes.com, Inc. ("Allrecipes.com") erkennen wij het belang van uw privacy. Daarom is het begrijpelijk dat u bezorgd zou kunnen zijn over de informatie die u aan ons verstrekt of die door ons wordt gewonnen en hoe wij die gebruiken en openbaar maken. Met deze bezorgdheid in gedachten hebben wij het Allrecipes.com Privacybeleid ontwikkeld zoals nader wordt omschreven. Dit Privacybeleid legt de Allrecipes.com privacypraktijken uit voor bezoekers aan onze Website bij Allrecipes (de "Website"). Door onze Website te gebruiken gaat u akkoord met de verzameling, het gebruik en openbaarmaking van uw persoonlijke informatie zoals omschreven in dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid is opgenomen in en onderworpen aan de Voorwaarden van Allrecipes. Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid te allen tijde te veranderen. Als wij materiële veranderingen maken in ons Privacybeleid, dan zullen wij een nieuw beleid op de Website plaatsen en de "laatst bijgewerkte" datum actualiseren zoals hierboven aangegeven. Wij raden u daarom aan het Privacybeleid elke keer dat u de Website bezoekt te checken om te kijken of het veranderd is sinds uw laatste bezoek. Mocht u vragen hebben over ons Privacybeleid neem dan contact met ons op via Klantenservice@allrecipes.nl


Voorbeelden van informatie die wij verzamelen

• Persoonlijke informatie: Persoonlijke informatie is informatie om een individu op speciale wijze te identificeren, zoals de naam van een klant, adres, telefoonnummer, e-mail adres, creditcard- of ander rekeningnummer, en informatie over de activiteiten van het individu als die direct verbonden is aan die persoon, zoals informatie over zijn of haar aankopen. Persoonlijke informatie houdt ook in demografische informatie, zoals geboortedatum, geslacht, geografisch gebied en voorkeuren, wanneer zulke informatie is verbonden aan andere persoonlijke informatie die deze persoon identificeert.

• Aggregate informatie: Persoonlijke informatie houdt geen "aggregate" informatie in. Aggregate informatie zijn gegevens die wij verzamelen over een groep of categorie van producten, diensten of klanten, waarvan de individuele klantenidentiteiten verwijderd zijn. Met andere woorden, informatie over hoe u een dienst gebruikt kan verzameld en gecombineerd worden met informatie over hoe anderen dezelfde dienst gebruiken, maar geen enkele persoonlijke informatie zal in dit uiteindelijke gegevensbestand voorkomen. Op dezelfde wijze kan informatie over de producten die u aankoopt, verzameld en gecombineerd worden met informatie over producten gekocht door anderen. Aggregate gegevens helpen ons trends en klantenbehoeften te onderkennen zodat wij onze nieuwe producten en diensten beter kunnen inschatten en de bestaande producten en diensten beter kunnen aanpassen aan de behoeften van de klant. We hebben de mogelijkheid om aggregate informatie over onze gebruikers te delen met derden om diverse redenen, zoals het helpen om onze diensten beter te begrijpen en te verbeteren en om reden van reclame en marketing.


Hoe wij persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken

Allrecipes.nl Allrecipes.com verzamelt persoonlijke informatie van u op een aantal verschillende momenten op onze Website, zoals hieronder wordt aangegeven. Over het algemeen gebruiken wij persoonlijke informatie om de reden waarvoor deze werd verzameld (zoals het leveren van diensten of om transacties te doen die u heeft verzocht, vanwege de facturatie en om op problemen met onze Website en onze producten en diensten vooruit te lopen en deze op te lossen), voor onze eigen interne zakelijke operaties, om te antwoorden op vragen van klantenservice en om andere redenen zoals hieronder wordt omschreven.


Registratie, Aankoop; Andere Informatie-inzendingen

Wanneer u zich registreert om lid te worden op onze Website, wordt u gevraagd een uniek login en wachtwoord te creëren en wordt u gevraagd bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken (zoals uw naam, e-mail adres en postcode). Wij kunnen ook om bepaalde informatie omtrent uw smaak en voorkeuren verzoeken (zoals uw favoriete eten, aankopen of recepten).

Informatie die u verstrekt tijdens de registratie kan gebruikt worden voor sommige of alle van de volgende zaken:

om u diensten te verlenen die u verzocht hebt, of anderszins uw verzoek in te willigen; en

om van tijd tot tijd contact met u op te nemen (i) omtrent diensten op onze Website waarvoor u uw interesse heeft laten blijken; (ii) met nieuws, (iii) voor interne marketing, informatieve en promotionele redenen; (iv) voor elke andere wettige reden in verband met uw gebruik van de Website.

Voorts kan uw registratie-informatie gebruikt worden, samen met andere informatie verstrekt aan ons in verband met uw gebruik van de Website, om de volgende redenen:

om redactionele redenen, zoals wanneer u een recept aan ons opstuurt (bijv. om uw ingezonden recept aan u toe te schrijven);

om contact met u op te nemen vanwege de inhoud die u hebt ingezonden aan de Website (bijv. om u een vraag te stellen over het recept dat u hebt ingezonden); en

om u te identificeren bij naam wanneer u een inhoud plaatst op de Website (bijv. wanneer u een recept op de Website verzoekt, om uw naam te plaatsen en een omschrijving van het recept dat u verzoekt).

Als u tijdens of onmiddellijk na de registratie de keuze maakt om aanbiedingen voor producten of diensten die verkrijgbaar zijn van geselecteerde bedrijven van derden ("Co-registratie Leveranciers"), zullen wij bepaalde contact- en demografische informatie die u verstrekte tijdens de registratie (bijv. naam, leeftijd, en/of e-mail adres) verkrijgbaar maken voor deze leveranciers. Als u producten of diensten van een Co-registratie Leverancier bestelt, is het mogelijk dat u gevraagd wordt om extra demografische en andere persoonlijke informatie te verstrekken. De Co-registratie Leverancier kan uw registratie-informatie die wij verleend hebben gebruiken, samen met informatie die u direct aan hem verstrekt hebt, om aan uw verzoek te voldoen of een zekere voldoening te garanderen. Voor extra informatie omtrent de openbaarmaking van uw persoonlijke informatie aan uw Co-registratie Leverancier, verwijzen wij naar de "Openbaarmaking van Persoonlijke Informatie" sectie hieronder.

Wij verzamelen persoonlijke informatie zoals uw creditcard-, creditcard-adres en aanverwante facturatie-informatie als u producten of diensten aankoopt op onze Website. Wij gebruiken deze informatie om aan uw bestellingen te voldoen en u daarvoor te factureren.

Alle informatie die niet direct persoonlijke informatie is, maar die voor iedereen te zien is op de Website (zoals gebruikersnaam en foto's), kan opduiken in resultaten van zoekopdrachten op internetzoekmachines terwijl u lid bent van de Website en mogelijkerwijs tijdens een periode nadat uw lidmaatschap is opgezegd, afhankelijk van de indexpraktijken van de zoekmachines. Als lid van Allrecipes zult u onze transactionele zakelijke communicaties ontvangen (bijv. e-mail adres bevestiging, administratieve berichten, enz.) op uw e-mail adres of huisadres. Wij kunnen ook dergelijke communicaties aan u zenden via het Berichtencentrum. Daarnaast is er de mogelijkheid om automatisch deel te nemen aan een of meer van onze e-mail inschrijvingsprogramma's. Alhoewel wij ons het recht voorbehouden om u onze transactionele zakelijke communicaties te sturen zonder de kans te bieden om zich af te melden, leveren wij u de mogelijkheid om te kiezen of u wel of niet onze op inschrijving gebaseerde e-mails wilt blijven ontvangen. U hebt ook de mogelijkheid om te kiezen of u de promotionele aanbiedingen wilt ontvangen, zoals hernieuwingsberichten of productaanbiedingen.


E-mail en Nieuwsbrieven

Wanneer u uw e-mail adres aan ons opgeeft om een inschrijving aan een van onze nieuwsbrieven of aanradingen te beginnen, vragen wij u om persoonlijke informatie zoals uw naam en e-mail adres. Deze persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt om u (een) nieuwsbrief(ven) en (een) aanrading(en) te sturen die u verzocht hebt. U kunt zich afmelden van dergelijke follow-up contacten door de volgende instructies in de nieuwsbrief op te volgen. Let wel dat wij een "dubbele inschrijf" procedure hanteren om uw inschrijving op onze nieuwsbrieven te bevestigen. Wanneer u een inschrijving begint op een van onze e-mail nieuwsbrieven, sturen wij u een e-mail bevestigingsbericht naar het e-mail adres. Wij schrijven uw e-mail adres aan de nieuwsbrief alleen in nadat u de stappen in het bevestigings-e-mail bericht volgt. Wij gebruiken geen dubbel inschrijfbevestigingsproces voor aanradingen.


E-mail-Een-Vriend

Wanneer u ervoor kiest om onze verwijzingsdienst te gebruiken om een recept of een andere inhoud te e-mailen aan een vriend, vragen wij om de naam en het e-mail adres van uw vriend. Allrecipes zal uw vriend automatisch een eenmalige e-mail namens u sturen die het recept of andere inhoud bevat en die uw vriend uitnodigt om de Website te bezoeken. Allrecipes gebruikt de naam en het e-mail adres van uw vriend alleen om deze eenmalige e-mail te sturen en slaat deze informatie niet op. Als uw vriend de "e-mail-een-vriend" berichten niet wenst te ontvangen namens u, moet hij of zij direct met u contact opnemen. Gebruikers van Allrecipes mogen onze verwijzingsdienst niet gebruiken om ongevraagde spam naar anderen te sturen.


Wedstrijden, Promoties, Aanbiedingen en Enquêtes

Van tijd tot tijd vraagt onze Website om persoonlijke informatie van gebruikers via wedstrijden, promoties, aanbiedingen en enquêtes. Deelname aan de wedstrijden, promoties, aanbiedingen en enquêtes is volledig vrijwillig en u kunt daarom kiezen of u persoonlijke informatie wilt openbaarmaken in verband met deze activiteiten. Persoonlijke informatie om welke wordt gevraagd in deze activiteiten kan contactinformatie inhouden (bijv. uw naam en postadres) en demografische informatie (bijv. uw postcode of leeftijdsgroep). Wij gebruiken deze informatie om u mee te delen als u gewonnen hebt en om prijzen uit te reiken. Wij gebruiken informatie die wij verzamelen in enquêtes voor interne doeleinden, zoals het verzekeren van het gebruik van deze Website en om het nut ervan te verbeteren. Wij kunnen ook derden van deze informatie op de hoogte brengen en zouden deze kunnen combineren met sommige of al uw registratie-informatie. Derden kunnen de informatie die wij aan hen verstrekken gebruiken om contact met u op te nemen in verband met producten of diensten die u kunnen interesseren. Deze openbaarmakingen worden hieronder nader besproken in de sectie "Openbaarmaking van Persoonlijke Informatie". Wanneer wij informatie verstrekken aan derden, die tijdens een wedstrijd, promotie, aanbieding of enquête op de Website, maken wij dit altijd aan u bekend op het moment van de verzameling hiervan.


Klantenservice

We verzamelen persoonlijke informatie wanneer u opmerkingen, vragen of suggesties opstuurt aan onze afdeling klantenservice. Wij gebruiken de informatie die u verstrekt om op uw inzending te reageren en wij gebruiken de ideeën om verbeteringen te maken op onze site.


Cookies, Web Beacons en Log Files

• Cookies: Wij gebruiken "cookie" technologie op onze Website. Het is mogelijk dat wij een of meer cookies in de browser file van uw computer plaatsen. Alhoewel deze cookies geen enkele persoonlijke identificeerbare informatie over u bevatten, kunnen wij deze informatie verbinden aan persoonlijke informatie over u. Als wij dat doen, dan zullen wij deze als persoonlijke informatie behandelen volgens dit Privacybeleid. Wij gebruiken cookies om functionele informatie over uw browser te verschaffen, hetgeen is vastgelegd in de logs van de Website en welke ons in staat stellen om een betere ervaring op onze Website te leveren. Wij gebruiken de cookies ook om algemene demografische informatie te verzamelen en algemene gebruikspatronen van u en andere gebruikers van onze Website. Tijdens het plaatsen van advertenties op deze Website kunnen onze adverteerders een unieke cookie op uw browser plaatsen of herkennen. Wij gebruiken de cookies om uw ervaring op de Website te verrijken en te personaliseren, tevens door ons te helpen u te herkennen wanneer u de Website gebruikt, het onthouden van uw voorkeuren en registratie-informatie en de inhoud en de advertenties aan u aan te passen op voorwaarde dat u zicb bij de Website aansluit. Het opslaan van een cookie op uw computer bijvoorbeeld, maakt het u mogelijk om in te loggen zonder het registreerde e-mail adres of registratienummer en wachtwoord in te typen. Wij gebruiken cookies ook om informatie en nieuwe inhoud aangepast aan uw interesse te verstrekken. Als u deze cookies niet wenst op te slaan op uw computer kunt u de ccokies weigeren door uw browser zodanig aan te passen (iedere browser is verschillend, check daarom het "Help" menu van uw browser om te weten te komen hoe u uw cookie-voorkeuren kunt veranderen). Als u echter cookies wenst te weigeren, is het mogelijk dat u producten of diensten die wij aanbieden niet kunt openen en die u vereisen om "in te loggen" of "in te schrijven". Let wel dat bepaalde soorten e-mails, verkrijgbaar over de hele Website, u mogelijkerwijs automatisch in laten loggen op de Website en/of nieuwe cookies plaatsen wanneer u op de links in de e-mails klikt en u moet dergelijke cookies waarschijnlijk handmatig verwijderen als u niet wilt dat zij op uw computer worden geplaatst. Zie de sectie getiteld "Website Reclame van Derden - Algemeen" hieronder voor extra informatie omtrent cookies.

• Web Beacons: Wij gebruiken en staan derden toe om "Web beacons" te gebruiken (ook bekend als Internet tags, pixel tags, single-pixel GIF's, clear GIF's, invisible GIF's, 1-by-1 GIF's en Web bugs) op onze Website en in onze e-mail nieuwsbrieven om het effect van de reclame te controleren en om andere wettige redenen. Deze Web beacons verzamelen geen persoonlijk identificeerbare informatie over u op onze Website.

• Log Files: Wij volgen log files op onze Website (d.w.z. wij loggen het IP-adres van uw computer in onze log files wanneer u een pagina op onze Website bezoekt) en gebruiken deze om trends te analyseren, om de Website te beheren, om uw bewegingen op de Website te volgen en om algemene demografische informatie te verzamelen voor aggregaat gebruik. Wij hebben de mogelijkheid om sommige of al deze informatie te verbinden met persoonlijk identificeerbare informatie die is opgeslagen in een cookie op uw computer. Wij gebruiken de informatie die verzameld wordt via deze activiteiten enkel voor onze interne marketing en operationele redenen.


Openbaarmaking van Persoonlijke Informatie

Allrecipes zal persoonlijke informatie niet aan derden verkopen, verhuren of deze met hen delen zonder uw voorafgaande toestemming, met uitzondering van de beperkte omstandigheden omschreven in dit Privacybeleid.

Toestemming: Met uw toestemming kunnen wij uw persoonlijke informatie bekendmaken aan derden om u de producten en diensten te leveren die u verzocht hebt.

Tijdens of direct na de registratie hebt u de keus om aanbiedingen te zien en te kiezen van derden die u zouden kunnen interesseren, zoals winkels en fabrikanten van consumptiegoederen. Deze aanbiedingen zijn verkrijgbaar voor u via onze Co-registratie Leveranciers. Als u deze aanbiedingen wenst te zien, zullen wij de informatie die u verstrekt tijdens de registratie verkrijgbaar maken voor deze leveranciers. De leveranciers zullen deze informatie doorsturen, samen met alle andere informatie die u verstrekt in samenhang met uw verzoek, aan maatschappijen die u uitgekozen hebt om aan uw verzoek(en) te voldoen of om een zekere voldoening te garanderen. Onze Co-registratie Leveranciers zijn contractueel verplicht om al deze informatie confidentieel te houden en deze alleen te gebruiken om de redenen waarvoor deze werd verstrekt. Als u geen van deze verkrijgbare aanbiedingen kiest, zullen de leveranciers uw informatie uitwissen die zij verkregen hadden. Echter, let wel dat alle informatie die doorgestuurd wordt door deze leveranciers aan derden die u kiest, onderworpen is aan de privacypraktijken van deze derden.

Met uw toestemming kunnen wij informatie aan derden bekendmaken, die u aan ons verstrekt tijdens de registratie, in samenhang met (i) uw deelname aan een wedstrijd of promotie, (ii) uw verzoek van een aanbieding, of (iii) uw deelname aan een enquête of een dergelijke activiteit op de Website. Het is mogelijk dat u om extra informatie wordt gevraagd om aan een wedstrijd deel te nemen, een aanbieding te verzoeken of om deel te nemen aan een enquête. De derden zullen de informatie die wij aan hen verstrekken gebruiken om, naast alle informatie die u verstrekt tijdens uw aanmelding, deelname of verzoek, om u te (i) informeren of u een prijs heeft gewonnen in een wedstrijd of sweepstakes, en (ii) aan verzoeken om producten of diensten te voldoen of een zekere voldoening hiervan te garanderen die u maakt in samenhang met uw deelname of uw verzoek. Deze derden zijn contractueel verplicht om al deze informatie confidentieel te houden en deze alleen te gebruiken om de redenen waarvoor deze werd verstrekt. Wanneer wij informatie die tijdens een wedstrijd, promotie, aanbieding of enquête op de Website verstrekken aan derden, maken wij dit altijd aan u bekend op het moment van de verzameling hiervan.


Onze Bedrijfsdoelstellingen

Wij gebruiken en maken informatie over u bekend voor onze interne statistische, ontwerp of operationele redenen, zoals het inschatten van de omvang van het publiek, het meten van aggregate verkeerspatronen en demografische, gebruikersinteresse, koop- en andere trends onder gebruikers te onderkennen. Het is mogelijk dat wij deze taken uitbesteden en persoonlijke informatie aan derden bekendmaken, onder voorwaarde dat het gebruik en de bekendmaking van uw persoonlijke informatie door deze derden beperkt is tot de uitvoering van deze taken. Het is ook mogelijk dat wij persoonlijke informatie delen met leveranciers van derden die ons van dienst zijn met het uitvoeren van interne functies die noodzakelijk zijn voor onze bedrijfsvoering. Wij eisen van onze leveranciers van derden dat zij dergelijke informatie confidentieel houden en de informatie alleen gebruiken om de reden waarvoor deze werd verstrekt.


Bescherming van Allrecipes.com en Anderen

Wij maken persoonlijke informatie openbaar wanneer wij geloven dat dit gepast is om aan de wet te voldoen (bijv. een wettige dagvaarding, bevelschrift of rechterlijk bevel); om dit privacybeleid of ons andere beleid en overeenkomsten ten uitvoer te brengen of toe te passen; om de bedragen die aan ons verschuldigd zijn aan te gaan, te genereren, te factureren en te innen; om onze rechten, ons eigendom of onze veiligheid en die van onze gebruikers te beschermen; om onze gebruikers te beschermen tegen frauduleus, misbruikmakend of onwettig gebruik van onze Website; of als wij redelijkerwijze geloven dat een noodgeval waarin sprake is van een onmiddellijk doodsgevaar of een ernstig fysiek letsel aan iemand die openbaarmaking van communicaties vereist of openbaarmaking van persoonlijke informatie zonder uitstel rechtvaardigt.


Bedrijfsovernames

Informatie omtrent onze gebruikers, met inbegrip van persoonlijke informatie, kan openbaar gemaakt worden als onderdeel van een fusie, overname, financiering van schulden, verkoop van bedrijfsactiva, evenals in het geval van insolventie, faillissement of curatele waarbij persoonlijk identificeerbare informatie kan worden overgedragen aan derden als een van de activa van de maatschappij.


Kinderen

Wij hebben geen voornemen en de Website is niet ontworpen om persoonlijke informatie te ontvangen van kinderen onder de leeftijd van 13 jaar. Als je jonger dan 13 jaar oud bent, dien je je niet aan te melden voor onze diensten of anderszins informatie op onze Website te verstrekken en dien je je ouders te vragen om dit voor je te doen.


Website Reclame van Derden - Algemeen

Wij gebruiken een of meer reclamebureaus van derden om reclame te maken wanneer u onze Website bezoekt. Wij delen geen persoonlijke informatie over u met een adverteerder van derden tenzij u ons toestemming geeft om dit te doen, afgezien van een toestemming die u verleent tijdens het registratieproces. Het is mogelijk dat deze adverteerders cookies en Web beacons gebruiken om sessiegegevens te volgen omtrent de advertenties die u hebt gezien en de zaken waarin u geïnteresseerd lijkt te zijn. Het is ook mogelijk dat deze adverteerders gecombineerde informatie gebruiken omtrent uw bezoeken aan onze Website om advertenties te leveren omtrent verwante producten en diensten die u kunnen interesseren. Reclamenetwerken van derden kunnen een cookie op uw computer plaatsen om de advertentie-inhoud aan te passen, zowel op Allrecipes.com als op sites binnen het netwerk van derden die u in de toekomst bezoekt.

De meeste advertenties die op onze Website staan worden aan u geleverd door DoubleClick, onze Webreclamebureau partner. Informatie omtrent uw bezoeken aan deze site, zoals het aantal keren dat u een advertentie hebt bekeken (maar niet uw naam, adres, of andere persoonlijke informatie), wordt gebruikt om u advertenties te leveren. Voor meer informatie omtrent DoubleClick, cookies, en hoe u zich af moet melden, klik dan hier.


Cookies van Derden - DoubleClick

Gedurende het leveren van advertenties aan deze site, kan onze adverteerder van derden een unieke cookie op uw browser plaatsen of herkennen.

Zoekmachines van Derden - Allrecipes verleent toegang tot site-informatie die door iedereen bekeken kan worden door zoekmachine "robots" van derden (zoals Google). Allrecipes blokkeert de toegang van deze machines tot persoonlijke informatie buiten het bereik van de informatie die voor iedereen zichtbaar is waar u mee akkoord ging toen u zich registreerde voor deze site, zoals aangegeven in dit privacybeleid en voorwaarden.


Links van Derden

Het is mogelijk dat wij van tijd tot tijd links hebben naar andere Websites vanaf onze Website. Wij controleren de verzameling, het gebruik of de openbaarmaking van uw informatie door een Website van derden niet, en wij kunnen daarom daarvoor niet verantwoordelijk worden gesteld. Lees zorgvuldig het privacybeleid van alle Websites van derden waarmee u zich verbindt vanaf onze Website. Het privacybeleid van zulke Websites kunnen verschillen met dat van onze Website; wij raden u daarom aan het privacybeleid van zulke Websites in te zien en te begrijpen alvorens hen te voorzien van enige informatie.


Bronnen van Derden

Allrecipes kan ook informatie over u inwinnen van derden, zoals demografische marketinginformatie, adresbevestiging of adressenlijsten en dergelijke informatie toevoegen aan, of deze combineren met, uw persoonlijke informatie. Mochten wij deze informatie ooit verkrijgen en aan u verbinden, dan zullen wij deze behandelen als persoonlijke informatie onder dit Privacybeleid.


Veiligheid

Wij gebruiken redelijke veiligheidsmaatregelen om persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan en te bewaren om deze daardoor te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging door onbevoegde partijen, terwijl deze onder onze controle is. Wij gebruiken "secure socket layer" ("SSL") encryptie wanneer wij bepaalde soorten informatie verzenden, zoals betalingsinformatie, via het Internet.

Wij verzamelen, verwerken en bewaren uw informatie in de Verenigde Staten, alwaar de wet op persoonsgegevens niet zo beschermend zou kunnen zijn als in uw eigen land. Als u de Website gebruikt buiten de Verenigde Staten en door uw informatie aan ons te verstrekken, geeft u toestemming voor de overdracht van uw informatie naar de Verenigde Staten om te worden behandeld en bewaard op een manier die consistent is met dit Privacybeleid.


Correctie/Bijwerking Persoonlijke Informatie

Wij geven u de kans zich af te melden voor het ontvangen van commerciële e-mail van ons, door de afmeldinstructies te volgen die voorzien worden in het bericht. Zelfs als u zich op deze wijze afmeldt, zult u toch nog steeds berichten ontvangen die verband houden met uw rekening, evenals niet-commerciële berichten. Om geplaatst te worden op onze "ZEND GEEN E-MAILS" lijst, moet u een verzoek sturen aan Klantenservice@allrecipes.nl Als uw e-mail adres is toegevoegd aan de "ZEND GEEN E-MAILS" lijst zult u geen nieuwsbrieven of andere aanmeldings-e-mail-berichten ontvangen. Let wel dat, alhoewel uw e-mail adres op de "ZEND GEEN E-MAILS" lijst staat, dit niet voorkomt dat u geen "stuur-een-vriend" berichten meer zal ontvangen, of e-mail berichten van derden van wie u informatie, producten of diensten verzocht hebt tijdens of direct na de registratie. Om u af te melden voor berichten van deze derden of voor alle andere communicaties die u ontvangt van derden, moet u direct contact met hen opnemen om u af te melden.


Contact

Als u vragen of opmerkingen mocht hebben over dit Privacybeleid, de privacypraktijken van deze Website of uw ervaringen met Allrecipes.com, neem dan contact met ons op via Klantenservice@allrecipes.nl

Geschiedenis

Recent bekeken


Recent gezocht